DESTEKLEYENLER

UZMANLIK DERNEKLERİ

Ankara Nöroimmünoloji Derneği
Başağrısı ve Ağrı Çalışmaları Derneği
Çocuk ve Ergen Nörolojisi Derneği
Geriatri ve Gerontoloji Derneği
Girişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği
Parkinson Hastalığı Derneği
Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği
Türk Epilepsi ile Savaş Derneği
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği
Türk Geriatri Derneği
Türk Nöroloji Derneği
Türk Nöroşirürji Derneği
Türkiye Psikiyatri Derneği
Türk Uyku Tıbbı Derneği
Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği
Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği

HASTA DERNEKLERİ

ALS-MNH Derneği
Alzheimer Vakfı
Epilepsi Hasta ve Yakınları Derneği
Türkiye Alzheimer Derneği
Türk Geriatri Vakfı
Türkiye Kas Hastalıkları Derneği (KASDER)
Türkiye Multiple Skleroz Derneği
Türkiye Multiple Skleroz Derneği-Ankara Şubesi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir