Öykü Yarışması

beyin_yili_oyku

“NÖROLOJİ ÖYKÜLERİ” YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1. Yarışma, bir öykü yarışması olarak düzenlenmiştir. “Avrupa Beyin Yılı” olarak ilan edilen 2014 yılı münasebetiyle, nörolojik hastalıklar konusunda farkındalığı artırmak, toplumu bilinçlendirmek maksadıyla düzenlenen yarışmaya, nörolojik hastalıkları konu alan öyküler kabul edilecektir. (Hastalık Listesi revize)
2. Yarışma, meslek ve yaş ayrımı gözetmeksizin bütün katılımcılara açıktır.
3. Yarışmaya gönderilecek öyküler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
2. Öykü metinleri, Microsoft Office Word programı kullanılarak, A4 kâğıdı boyutunda yazılacaktır. Yazılar, Times New Roman karakteri ile bir buçuk satır aralığı, 12 punto ve beş sayfayı geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir. Gönderilecek olan MS Word dosyasının adı, öykü metninin başlığı olmalıdır.
3. Yarışmaya son başvuru tarihi: 1 Eylül 2014 tarihidir.
4. Jüri tarafından belirlenen ödüller, derece alan katılımcılara, 26 Kasım 2014 tarihinde yapılacak olan 50. Ulusal Nöroloji Kongresi’nde takdim edilecektir.
5. Katılımcılar yarışmaya sadece bir öykü ile katılabilir.
6. Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
7. Yarışmaya gönderilen öyküler arasında uygun görülen metinler, yarışma sonrasında kitaplaştırılması planlanmaktadır. Yayımlanması uygun görülen öykü metinlerinin telif hakları “Türkiye Beyin Aksiyon Grubu”na ait olmak kaydıyla yazarın adıyla yayımlanacaktır.
8. Yarışmaya başvuran katılımcılar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.
9. Ödül olarak,
Birinciye :2.000 TL
İkinciye :1.500 TL
Üçüncüye :1.000 TL
Aynı ödülü birden farklı kişinin kazanması durumunda ödül miktarı o ödülü kazanan kişiler arasında eşit olarak bölünür.
10. Öykü ve yarışmacının kimlik bilgileri norolojioykuleri@noroloji.org.tr adresine
gönderilmelidir. Hikâyeler sadece elektronik ortamda kabul edilecektir.
11. Yarışmayla ilgili sorularınız için norolojioykuleri@noroloji.org.tr adresine e-posta
gönderebilirsiniz.

Jüri Üyeleri
1. Prof. Dr. Cengiz Yakıncı
İnönü Ünviversitesi Tıp Fakültesi
2. Prof. Dr. Filiz Koç
Çukurova Ünv. Tıp FakültesiDekan Yrd. (nörogenetik Çalışma Grubu Moderatörü)
3. Yrd. Doç. Dr. Atıl Bişgin
Çukurova Ünv. Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı
5. Prof. Dr. Şerefnur Öztürk
Nöroloji Derneği Başkan Yardımcısı
4. Prof. Dr. Rana Karabudak
Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
6. Yrd. Doç. Ömer Tuğrul Kara
Çukurova Ünv. Eğitim Fakültesi -Edebiyat Bölümü