Türkiye Beyin Yılı Bülteni / Dergisi

Kampanya süresinde periyodik olarak (3 ayda bir) bülten veya dergi hazırlanacak. Yayın içerisinde «Nörolojide İlkler (EMG, EEG, Anjiyo vs , sağlık uyarı, kampanya bilgileri ve süreci»konulu bilgiler yer alacak…)