Kampanya İletişim Hedefleri

  • Hedef kitlelerde beyin sağlığı ve zihinsel yeteneklerin geliştirilmesi konusunda olumlu, güçlü bir farkındalık oluşturulmasını sağlamak,

 

  • Hedef kitlelerin davranışlarını değiştirecek girişimler yaratmak, sağlıkta yanlış bilinenlerin düzeltilmesine katkıda bulunmak,

 

  • Daha genç yaşlardan itibaren toplumun bilinçlendirilmesini ve  genç neslin bu konudaki duyarlılığının artırılmasını sağlamak

 

  • Nörolojik bilimlerin topluma tanıtılması ve uğraşı alanlarının aktarılması…