ANA SAYFA

sporcubeyinbanner

25 Ocak Türkiye Beyin Yılı Kapanış Toplantısı Resimler

Türkiye Beyin Yılı Kapanış Toplantısı Basın Bülteni

beyin yili kapanis 2015

Türkiye Beyin Yılı Nöroloji Öyküleri Kitabı: Bilgisayarınıza indirmek için lütfen tıklayınız.

kapak

Türkiye Beyin Yılı Nöroloji Öyküleri Yarışması Sonuçları

Türkiye Beyin Yılı “Beyin ve İnsan” Temalı Fotoğraf Yarışması Sonuçları

Türkiye Beyin Yılı Resim Yarışması Sonuçları

Year of the brain logo

english

DÜNYA NÖROLOJİ FEDERASYONU 22 TEMMUZ’U “DÜNYA BEYİN GÜNÜ” İLAN ETTİ

Bildiğiniz gibi 2014 Avrupa Konseyi tarafından “Avrupa Beyin Yılı” olarak kabul edilmiş ve bütün dünyada hızla artan nörolojik hastalıklar ve beyin sağlığını korumanın önemine dikkat çekmek üzere geniş çaplı etkinlik planları yapılmıştır. Türk Nöroloji Derneği olarak bu sürece etkin katılım içi davet almış ve 2014 yılını “Türkiye Beyin Yılı” olarak ilan etmiş bulunmaktayız. Türkiye Beyin Aksiyon Grubu tarafından nörolojik hastalıklar ve beyin sağlığını korunma yönünde bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını değişik illerden meslektaşlarımızın yoğun olarak sürdürmekteyiz.

Nörolojik hastalıklar konusunda önemli bir karar da bu yıl Dünya Nöroloji Federasyonu tarafından alınmış ve Dünya Nöroloji Federasyonunun kuruluş tarihi olan 22 Temmuz’un her yıl “Dünya Beyin Günü” olarak kabul edilmesine karar verilmiştir. İlki bu yıl olan “22 Temmuz Dünya Beyin Günü” için derneğimiz de aktivitelere katılım konusunda davet edilmiştir.

Nörologlar olarak, farkındalık yaratmak, bilgilendirmek, tedavi etmek, önlemek için çaba harcadığımız nörolojik hastalıklar konusunda siz değerli üyelerimizin de bulunduğunuz yerde kendi olanaklarınız ölçüsünde etkinlikler düzenlemeniz önem taşımaktadır. Bu amaçla kullanabileceğiniz, poster, broşür ve slayt sunumları ekte bulabilirsiniz. Üyelerimizle paylaşabilmemiz için aktivitelerinizi dernek sekretaryamıza bildirmenizi rica ediyoruz.

Çalışmalarınızda başarılar dileğimizle,

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu

beyin günü

Beyin yılı şarkısı 1:

Beyin yılı şarkısı 2:

Beyin yılı toplantılarını online izlemek için lütfen tıklayınız.

Parkinsona Karşı Birlikte Yürüyoruz, Parkinson Hastalığı Derneği, İstanbul

parkinson_afis_23-page-001

Nörolojik Bilimlerle ilgili hastalıkların toplumsal önemi ülkemizde ve dünyada her geçen gün artmaktadır. Avrupa Beyin Konseyi (EBC) (European Brain Council) bu anlayışla oluşturulmuş; nöroloji, beyin cerrahisi, psikiyatri, nörolojik bilimler, hasta organizasyonları ve ilişkili endüstri kuruluşlarını kapsayan, Avrupa Parlamentosu ve diğer üst düzey yönetimlerle birlikte çalışan bir organizasyondur. Hastalar, hekimler, bilim insanları ve bu alanda ilgili olan diğer paydaşların temsilcisi bir organizasyon olarak 22 Mart 2002’de Brüksel’de kurulmuştur. Temel hedef; nörolojik hastalıkların tanısı, tedavisi ve hasta yaşam kalitesi ile ilgili araştırmaların geliştirilmesi, standartların yükseltilmesi ve bilgi paylaşımıdır.

EBC Avrupa genelinde bütün ülkeleri kapsayacak bir oluşum olma yolunda Ulusal Beyin Konseyleri ve Ulusal Aksiyon Grupları ile birlikte çalışmaktadır. Ülkemiz de bu oluşuma katılmak üzere konsey tarafından davet edilmiştir. EBC, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi onayı ile, 2014 yılını “Avrupa Beyin Yılı” olarak ilan etmiştir. Avrupa beyin yılı aktiviteleri nörolojik hastalıklar konusunda farkındalığı artırma,bu alanda yapılacak araştırmalara destek sağlama, nörolojik hastalığı olan hasta ve yakınlarının yaşam kalitesini yükseltme hedeflerine yönelik, oldukça geniş yelpazeli toplum temelli aktiviteler planlamaktadır. Türkiye Ulusal Beyin Aksiyon Grubu, Avrupa Beyin Yılı hedeflerine yönelik, EBC ve Avrupa Parlamentosu ile de işbirliği planlamaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve üst düzey yöneticilerimizin desteği; bu aşamada Avrupa Beyin Konseyi ile ilişkilerimiz ve işbirliğimizde
büyük önem taşımaktadır.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık problemi olan nörolojik hastalıklarla mücadele ve nöroloji hastalarının bakım ve yaşam kalitelerini yükseltme yolunda, Türk Nöroloji Derneği önderliğinde oluşturduğumuz, “Türkiye Beyin Aksiyon Grubu” aktivitelerine vereceğiniz destek için teşekkür ediyoruz.

Prof. Dr. Rana Karabudak
Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Başkanı
Prof. Dr. Şerefnur Öztürk
Türk Nöroloji Derneği II. Başkanı

BeyinYılıAçılışToplantısıed

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir